Něco málo

z minulých ročníků.

blog
  • Jaký byl ročník 2017?

Jaký byl ročník 2017

V pořadí již VII. ročník Junior Tech University probíhal od září do prosince 2017. Do účasti na tomto projektu bylo, na základě motivačních dopisů, vybráno 8 uchazečů. Byli to tito stážisté: David Horský, Petr Šťastný, Markéta Petrtýlová, Natálie Kopáčková, Ladislav Marko, Kristýna Pavlátová, Marian Ray a Ngoc Hung Hoang.

Přečíst celé
blog
  • Jaký byl ročník 2016?

Jaký byl ročník 2016

V pořadí již VI. ročník Junior Tech University probíhal od září do prosince 2016. Do účasti na tomto projektu bylo, na základě motivačních dopisů, vybráno 8 uchazečů. Byli to tito stážisté: Martin Rameš, Vojtěch Poříz, Kamila Sedláková, Vít Janda, Jaroslav Seifrt, Lukáš Vítek, Anna Pospíšilová a Jiří Doležel.

Přečíst celé
blog
  • Jaký byl ročník 2015?

Jak probíhal ročník 2015?

V. ročník Junior Tech University se konal od září do prosince 2015. Do finále bylo komisí vybráno 11 stážistů. Bylo to 7 dívek a 4 mladí muži. Byli to tito stážisté: Marie Dohnalová, Petra Šundová, Filip Oplt, Matyáš Levínský, Klára Janoušková, Beata Karlová, Petra Dušková, Jaromír Moravec, Terezie Kreuzová, Anna Mouková a Oldřich Moravec.

Přečíst celé
blog
  • V krátkosti o tom, jak proběhl ročník 2014.

Jak probíhal ročník 2014?

IV. ročník Junior Tech University se konal v roce 2014 a byli do něj vybráni tito stážisté: Daniel Skočil, Šimon Mandlík, Do Duc Huy, Štěpán Malec a Dušan König. Společné setkání těchto středoškolských studentů - stážistů, jejich mentorů a zástupců z ČVUT se konalo dne 10. 12. 2014 v SAGElab na FIT ČVUT, kde se tato unikátní laboratoř zároveň všem přítomným prezentovala.

Přečíst celé
blog
  • V krátkosti o tom, jak proběhl ročník 2013.

Jak probíhal ročník 2013?

III. ročník Junior Tech University proběhl v roce 2013 a byli do něj vybráni tito stážisté: Michal Jurák, Veronika Vávrová, Ivo Strejc, Jan Václavek, Zuzana Procházková, Matyáš Grof, Lucie Brichová, Sofia Šašorina, Barbora Návarová a Adam Kadlec. Uvnitř článku se dozvíte, čemu se po celou dobu věnovali.

Přečíst celé
blog
  • Petra Vaníčková při závěrečné prezentaci

Odpovídala Petra Vaníčková

Co bys mohla povědět o svém mentorovi? Kdo jím byl a jak se ti s ním pracovalo? Mým mentorem byl proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty strojní pan doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Tímto bych mu chtěla velmi poděkovat, plně se mi věnoval a seznámil mě s tím, jak to na Fakultě strojní chodí. Jako proděkan pro pedagogiku mi zároveň poradil s volbou studijního programu.

Přečíst celé
blog
  • Adam Přáda při závěrečné prezentaci

Odpovídal Adam Přáda

Co tě na stáži na ČVUT nejvíce zaujalo? Junior Tech University byla skvělá možnost podívat se do pravé výzkumné laboratoře, vyzkoušet si práci s pokročilým zařízením, jako je elektronový mikroskop a seznámit se s mnoha zajímavými lidmi, jak z řad vrstevníků, tak odborníků. Také jsem si rozšířil své dosavadní znalosti a propojil je s reálným životem při praktické části stáže.

Přečíst celé
blog
  • Alexandra Eliášová při závěrečné prezentaci

Odpovídala Alexandra Eliášová

Co ti stáž na ČVUT dala? Zjistila jsem, jak to vůbec funguje na vysoké škole, poznala jsem vysokoškolsképrostředí, mnoho zajímavých lidí. Prohlédla jsem si kampus ČVUT a měla jsem možnost absolvovat nějaké přednášky a cvičení, na které se normálně středoškolský student vůbec nedostane.

Přečíst celé