Fakulta architektury

Jsme pyšní na…
…včlenění Výzkumného centra průmyslového dědictví do struktury Fakulty architektury a tím obohacení jejího vědeckého potenciálu.
…Novou budovu ČVUT, jež je od 1. Února 2011 v užívání Fakulty architektury, která je nesporně nejmodernější budovou pro výuku architektury v ČR.
…výstavu studentských diplomů. Každoročně pořádáme výstavu prací všech absolventů fakulty v daném roce, která těsně navazuje na obhájené diplomové práce.
…založení nového studijního programu Průmyslový design, který v současné době studuje 128 studentů.

Rok založení: 1976

Počet studentů: 1599

Oficiální Web fakulty