Fakulta dopravní

Jsme pyšní na…
…vysoké procento úspěšnosti v grantové činnosti, které dokazuje vysokou odbornost projektů probíhajících na naší fakultě.
…stabilizaci akademického života naší fakulty, která v roce 2013 slavila výročí 20 let. Naši absolventi se již dnes podílí na významných národních i mezinárodních projektech a zastávají významné posty v soukromém i státním sektoru.

Rok založení: 1993

Počet studentů: 1903

Oficiální Web fakulty