Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Jsme pyšní na…
…historii – fakultu zakládali přední čeští fyzikové a matematikové (Běhounek, Kvasil, Majer, Němec, Petržílka, Šimáně, Votruba). Fakulta vznikla jako vědecko-výzkumné a pedagogické centrum a vždy sdružovala velmi náročné obory. Jsme pyšní na tuto tradici a chceme v ní i nadále pokračovat.
…výuku, která byla a je postavena na matematicko-fyzikálním základě a na hlubokém chápání souvislostí, což umožňuje aplikační flexibilitu absolventů. Tato koncepce se dlouhodobě osvědčila.
…intenzivní zájem institucí a firem o odbornou spolupráci a o absolventy fakulty.
…kvalitu našich pedagogických a výzkumných odborníků, kteří jsou velmi oceňováni v zahraničí, mj. ve velkých mezinárodních výzkumných centrech.

Rok založení: 1955

Počet studentů: 1820

Oficiální Web fakulty