Fakulta stavební

Jsme pyšní na…
...Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB). UCEEB je společný projekt pěti fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Náplní centra je výzkum v oblasti optimalizace energetických úspor v budovách, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí.
…Centrum nanotechnologií ve stavebnictví. První v České republice, které disponovalo kombinací vyspělých výzkumných technologií pro výzkum silikátových materiálů v nano a mikro měřítku a pro výrobu nanomateriálů.
…Vodohospodářské experimentální centrum. Centrum se zabývá výzkumem hydraulických jevů v oblasti vodních staveb (jezy, vodní cesty, přehrady, vodní elektrárny), vodních toků, vodovodů, čistíren odpadních vod apod.

Rok založení: 1707

Počet studentů: 5430

Oficiální Web fakulty