Fakulta strojní

Jsme pyšní na…

…řadu našich nově vzniklých center kompetencí navazujících na špičkové vědecké výsledky našich výzkumných pracovišť, které dosáhly světového renomé, např. Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, Centrum kompetence pro strojírenskou výrobní techniku, Centrum kompetence pokročilých technologií pro výrobu tepla a elektřiny, atd.
…centra aplikovaného výzkumu zahrnující Vědecko- technický park Roztoky a Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů (ICDAM).

Rok založení: 1864

Počet studentů: 2502

Oficiální Web fakulty