Jak se do projektu

zapojit

a jak to probíhá?

Na základě cílené propagace a marketingových aktivit ČVUT se mohou středoškolští studenti, nejlépe z druhých a třetích ročníků, v daném termínu, přihlásit na tuto individuální stáž na ČVUT s názvem Junior Tech University. K tomu je potřebné zaslat elektronicky své osobní údaje, údaje o stávající škole a motivační dopis, ze kterého bude patrné, proč a kterou z osmi fakult ČVUT by chtěl stážující student blíže poznat.

Vybereme ty nejlepší

studenty a zajistíme jim

vhodné tutory - mentory.

Po pečlivém rozboru a vyhodnocení, vybereme ty nejlepší studenty, kterým na příslušné fakultě ČVUT, zajistíme vhodné mentory. Jsou to akademičtí pracovníci ČVUT nebo studenti doktorského studia. Ti se budou vybraným studentům po dobu 3. měsíců individuálně věnovat. Zajistí jim možnost zúčastnit se některých přednášek a seminářů, zorganizuje zajímavé prohlídky fakult, vědeckých pracovišť a laboratoří. Z této interakce mezi stážisty a mentory vyplyne i zadání vědeckých úkolů, na kterých budou studenti pod odborným vedením a za pomoci mentorů pracovat.

Stáž bude zakončena společným setkáním všech stážistů a mentorů, prezentacemi projektů, na kterých studenti během stáže pracovali nebo jejich prezentacemi o průběhu a přínosu stáže na ČVUT. Každý student, který stáž zdárně absolvuje a ukončí, obdrží na závěr certifikát o absolvování Junior Tech University na ČVUT.