Patříme k největším a nejstarším

technickým vysokým školám

v Evropě!

ČVUT v Praze bylo založeno v roce 1707. V roce 2017 oslavilo 310 let působení ve světě vzdělání, vědy a techniky. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru inženýrských disciplín a zajišťuje základní i aplikovaný výzkum a vědeckou činnost. Úzce spolupracuje s tuzemskými i zahraničními technickými vysokými školami. O absolventy ČVUT je na trhu práce velká poptávka a s tím je spojeno i jejich odpovídající finanční ohodnocení.

ČVUT má v současné době
celkem 8 fakult.

Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů.
Studuje na něm přes 21 000 studentů.
V roce 2016 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings,
které zahrnuje více než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit mezi 501. a 550. místem.