Středoškoláci poznávají

vysokoškolský

svět

.

Díky podpoře fondu celoškolských aktivit na ČVUT realizujeme od roku 2011 projekt s názvem Junior Tech University. Jedná se o individuální stáže na naší technické vysoké škole, které zajišťujeme pro vybrané středoškolské studenty. Cílem Junior Tech University je umožnit nadaným středoškolákům, kteří mají zájem o techniku, poznat prostředí vysoké školy a představit jim vysokou školu ještě před podáním přihlášky ke studiu. Nabízíme studentům, aby ve svém volném čase mohli dělat něco navíc, aby si rozšiřovali a prohlubovali svoje vědomosti a znalosti v oblasti vědy a výzkumu.