blog
  • Ročník 2011

V krátkosti o tom, jak proběhl ročník 2011

I. ročník proběhl v roce 2011 a do Junior Tech University byli vybráni tito studenti: Klára Nevěčná, Jakub Drahotský, Josef Poul a Dominik Foral.

Jakub Drahotský a Josef Poul se pod vedením Ing. Filipa Novotného z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT zabývali projektem s názvem Příprava zlatých nanočástic ve vodném prostředí. Dominik Foral se pod vedením Ing. Jiřího Chludila z Fakulty informačních technologií ČVUT zaměřil na možnost napadení webových stránek - SQL Injection a Cross-sidescripting. Klára Nevěčná se pod vedením Ing. Idy Skopalové z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT zabývala průřezem studijních programů a oborů na této fakultě a uplatnitelností absolventů na trhu práce. Společné setkání středoškolských studentů, jejich mentorů a zástupců z ČVUT včetně prezentací studentských prací
se konalo dne 16. 12. 2011.