blog
  • Ročník 2012

V krátkosti o tom, jak proběhl ročník 2012

II. ročník se konal v roce 2012 a do Junior Tech University byli vybráni tito studenti: Petra Vaníčková,Tomáš Zahradník, Alexandra Eliášová, Adam Přáda a Marie Fořtová.

Petra Vaníčková se pod vedením mentora doc. Ing. Jana Řezníčka z Fakulty strojní ČVUT, zabývala ve své zajímavé práci Jadernými energetickými zařízeními a jadernou bezpečností. Alexandra Eliášová se s mentorem Ing. Jiřím Chludilem z Fakulty informačních technologií ČVUT, v závěru své stáže, zabývala Programováním. Student Tomáš Zahradník pod vedením mentora Ing. Jiřího Chludila z Fakulty informačních technologií, z časových důvodů, práci na zadané téma nevypracovával. Zúčastnil se pouze teoretické části stáže a absolvoval různé exkurze a vědecká setkání. Marie Fořtová a Adam Přáda se v závěru stáže, pod vedením mentora Ing. Filipa Novotného z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, zabývali dvěma způsoby syntézy zlatých nanočástic a vyzkoušeli si charakterizace takto připravených částic pomocí absorpční spektroskopie a elektronové mikroskopie.