blog
  • Ročník 2013

V krátkosti o tom, jak proběhl ročník 2013

III. ročník Junior Tech University proběhl v roce 2013 a byli do něj vybráni tito stážisté: Michal Jurák, Veronika Vávrová, Ivo Strejc, Jan Václavek, Zuzana Procházková, Matyáš Grof, Lucie Brichová, Sofia Šašorina, Barbora Návarová a Adam Kadlec.

V závěru stáží se studenti hlouběji zabývali těmito tématy: Michal Jurák řešil projekt „Návrh krovu rodinného domu“ a zůstává se svým mentorem Ing. Lukášem Velebilem v kontaktu i po skončení Junior Tech University. Veronika Vávrová ke konci stáže měřila v exteriéru se svým mentorem prof. Karlem Pavelkou, pilíře na Karlově mostě. Jan Václavek směřoval svůj závěrečný projekt, pod vedením Ing. Miroslava Skrbka, do oblasti robotiky, seznámil se s pokročilými technologiemi a rozšířil si znalosti v programování. Stážista Ivo Strejc pod vedením mentora Ing. Jiřího Chludila zaměřil svůj závěrečný projekt na zařízení SAGE. Zuzana Procházková pod vedením Ing. Filipa Novotného se v závěru stáže zabývala experimentem v laboratoři, koloidními roztoky zlatých nanočástic a jejich neobvyklými vlastnostmi. Matyáš Grof a Lucie Brichová pod vedením mentora Ing. Vojtěcha Svobody se věnovali tématu magnetohydrodynamické aktivity tokamakového plazmatu a analyzovali výboje na tokamaku GOLEM. Stážistky Sofia Šašorina a Barbora Návarová pod vedením Ing. Martina Hlinovského se v závěru stáže zabývaly sestavením a naprogramováním robota. Adam Kadlec pod vedením mentorky Ing. Evy Červinkové sestavil drobnou knihu, otevírací pop-up book, prostorové leporelo, kde abstrahoval stavby na základě příznačných znaků.

Společné setkání stážistů, mentorů a představení závěrečných projektů a prezentací se konalo dne 11. 12. 2013 ve vzdělávacím centru v NTK. Ke konci setkání studenti obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University.