blog
  • Ročník 2014

V krátkosti o tom, jak proběhl ročník 2014

IV. ročník Junior Tech University se konal v roce 2014 a byli do něj vybráni tito stážisté: Daniel Skočil, Šimon Mandlík, Do Duc Huy, Štěpán Malec a Dušan König.

V závěru stáží se vybraní studenti hlouběji zabývali těmito tématy: Daniel Skočil na Fakultě architektury řešil projekt „Návrh nízkonákladového nástavbového studentského bydlení“ pod vedením mentorky Ing. arch. Kateřiny Rottové. Šimon Mandlík se na Fakultě informačních technologií, v závěru stáže, intenzivněji zabýval „Programováním řadících algoritmů“ pod vedením mentora Ing. Filipa Štěpánka. Do Duc Huy také na Fakultě informačních technologií zaměřil svůj závěrečný projekt na zařízení „SAGE“ a pod vedením mentora Ing. Jiřího Chludila se blíže seznámil s danou technologií a aktivně s ní pracoval. Štěpán Malec na Fakultě elektrotechnické pracoval na projektu „Elektrický pohon a trakce“ pod vedením mentorů Ing. Pavla Karlovského a Ing. Jana Slámy. Dušan König na Fakultě strojní pod vedením mentora Ing. Zdeňka Padovce, pracoval v závěru stáže na projektu „ Most z kompozitních materiálů“.

Společné setkání těchto středoškolských studentů - stážistů, jejich mentorů a zástupců z ČVUT se konalo dne 10. 12. 2014 v SAGElab na FIT ČVUT, kde se tato unikátní laboratoř zároveň všem přítomným prezentovala. V závěru setkání studenti obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University a balíček dárkových propagačních předmětů z ČVUT. Poté následoval společný oběd stážistů a jejich mentorů a tím byl IV. ročník Junior Tech University zakončen. Další ročník bude vyhlášen v červnu 2015.