blog
  • Ročník 2015

V krátkosti o tom, jak proběhl ročník 2015

V. ročník Junior Tech University se konal od září do prosince 2015. Do finále bylo komisí vybráno 11 stážistů. Bylo to 7 dívek a 4 mladí muži. Byli to tito stážisté: Marie Dohnalová, Petra Šundová, Filip Oplt, Matyáš Levínský, Klára Janoušková, Beata Karlová, Petra Dušková, Jaromír Moravec, Terezie Kreuzová, Anna Mouková a Oldřich Moravec.


V závěru svých stáží se vybraní studenti hlouběji zabývali a řešili tato témata:
Marie Dohnalová pod vedením mentorky doc. Ing. Lubomíry Dvořákové, Ph.D. , řešila na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské projekt Optimální mince a bankovky.

Petra Šundová se pod vedením mentora Bc. Davida Bernhauera z Fakulty informačních technologií, věnovala projektu Programování a jak na to.

Filip Oplt s mentorem Ing. Lukášem Krátkým, Ph.D. řešili na Fakultě strojní Biologické zpracování odpadu.

Matyáš Levínský se s mentorkou Ing. arch. Danou Matějovskou, Ph.D. na Fakultě architektury zabývali Urbanismem současnosti.

Klára Janoušková rozvíjela své programovací dovednosti spolu se svým mentorem Ing. Michalem Buštou z Fakulty elektrotechnické. Název projektu byl Odhad sklonu textu.

Beáta Karlová byla na stáži na Fakultě informačních technologií, kde se pod vedením mentora Ing. Petra Pulce blíže seznamovala s programem Adobe Premiere Pro.

Petra Dušková stážovala na Fakultě biomedicínského inženýrství na Kladně, kde se spolu s mentorem doc. Ing. Jiřím Hozmanem, Ph.D. věnovala projektu Lékařská přístrojová technika na simulovaném pracovišti JIP.

Stážista Jaromír Moravec se blíže na Fakultě strojní, pod vedením mentora Ing. Radka Tichánka, Ph.D. seznamoval s dalšími typy Studentských formulí se spalovacím motorem.

Terezie Kreuzová si pro svou stáž vybrala Ústav letadlové techniky na Fakultě strojní, kde spolu s mentorem Ing. Jaromírem Kučerou společně testovali Pružnici příďového podvozku a prováděli nutné výpočty.

Anna Mouková podrobněji poznávala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, kde se jí věnoval mentor Ing. David Horák.

Fakultu elektrotechnickou si ke své stáži vybral Oldřich Moravec, který společně s mentorem Ing. Janem Vyhnánkem pracoval na projektu Jednoduchý magnetometr. Získal také představu o tom, jak probíhají sluneční bouře nebo jak se mění elektromagnetické pole Země.


Společné setkání těchto úžasných středoškolských studentů - stážistů, jejich mentorů a zástupců z ČVUT se konalo dne 10. 12. 2015 v SAGElabu na FIT ČVUT, kde se tato unikátní laboratoř zároveň všem přítomným prezentovala. V závěru setkání stážisté obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University a balíček dárkových propagačních předmětů z ČVUT. Poté následoval společný oběd stážistů a jejich mentorů a tím byl V. ročník Junior Tech University zakončen.


Další ročník bude vyhlášen v červnu 2016. Těšíme se na vaše přihlášky :-).