blog
  • Ročník 2016

Jaký byl ročník 2016?

V pořadí již VI. ročník Junior Tech University probíhal od září do prosince 2016. Do účasti na tomto projektu bylo na základě motivačních dopisů vybráno 8 uchazečů. Byli to tito stážisté: Martin Rameš, Vojtěch Poříz, Kamila Sedláková, Vít Janda, Jaroslav Seifrt, Lukáš Vítek, Anna Pospíšilová a Jiří Doležel.
Vybraní studenti - stážisté se seznámili se svými průvodci, tzv. mentory. Ti se jim individuálně věnovali, seznamovali je s vysokoškolským prostředím na ČVUT, zajišťovali jim fakultní exkurze, účasti na přednáškách a seminářích, představovali jim některá specifika a zajímavé projekty, které se řeší na katedrách, ústavech a v laboratořích naší technické univerzity.


Roli mentorů na fakultách ČVUT zastávali:
Fakulta informačních technologií - Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. a Bc. Veronika Dvořáková

Fakulta elektrotechnická - Ing. Tomáš Meiser, Ing. Ondřej Hanuš a Ing. Jan Sláma

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Ing. Tereza Hanušová a Ing. Šárka Salačová

Fakulta strojní - Ing. Martin Janda a Ing. Marta Špačková

Fakulta dopravní - Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. a Ing. Petra Skolilová

Fakulta biomedicínského inženýrství – Ing. Vít Janovský a Ing. Ida Skopalová


V závěru Junior Tech University se někteří stážisté hlouběji zabývali těmito tématy:
Martin Rameš, který si vybral stáž na Fakultě informačních technologií, řešil projekt „Rozpoznávání a odhad vzdálenosti barevných předmětů robotem NAO" pod vedením svého mentora Ing. Miroslava Skrbka.

Vojtěch Poříz řešil na Fakultě elektrotechnické projekt „Senzor pro kvadrokoptéry“ pod vedením mentora Ing. Tomáše Meisera.

Kamila Sedláková, která v rámci stáže také na Fakultě elektrotechnické , řešila projekt „Testovací přípravek operačních zesilovačů“ pod vedením mentora Ing. Ondřeje Hanuše.

Vít Janda a Jiří Doležel zakončili svou stáž na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské projektem „Jaderná fyzika v radioterapii“ pod vedením mentorky Ing. Terezy Hanušové.

Jaroslav Seifrt, který si zvolil stáž na Fakultě strojní, řešil projekt „Návrh rotavátoru“ pod vedením mentora Ing. Martina Jandy.

Lukáš Vítek řešil na Fakultě dopravní projekt „Navigační přístroje ADF a VOR“ pod vedením mentora Ing. Jakuba Hospodky.

Anna Pospíšilová byla v interakci s mentory Ing. Vítem Janovským a Ing. Idou Skopalovou z Fakulty biomedicínského inženýrství, v zárvěru stáže se však z časových důvodů žádným speciálním projektem nezabývala.


Společné setkání těchto středoškolských studentů - stážistů, jejich mentorů a zástupců z ČVUT se včetně představení závěrečných projektů, konalo dne 14. prosince 2016 v SAGElabu na FIT ČVUT, kde se také tato unikátní laboratoř, díky Ing. Jiřímu Chludilovi, všem přítomným prezentovala. Taktéž byl v úvodu setkání přítomen i děkan Fakulty informačních technologií prof. Pavel Tvrdík. Na závěr setkání obdrželi stážisté certifikáty o absolvování Junior Tech University a dárkový balíček propagačních předmětů z ČVUT pro středoškoláky. Poté následoval společný pracovní oběd stážistů a jejich mentorů a tím byl VI. ročník Junior Tech University úspěšně zakončen.


Další ročník bude vyhlášen v červnu 2017.