blog
  • Petra Vaníčková při závěrečné prezentaci

Co bys mohla povědět o svém mentorovi? Kdo jím byl a jak se ti s ním pracovalo?

Mým mentorem byl proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty strojní pan doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Tímto bych mu chtěla velmi poděkovat, plně se mi věnoval a seznámil mě s tím, jak to na Fakultě strojní chodí. Jako proděkan pro pedagogiku mi zároveň poradil s volbou studijního programu.

Jak se ti na stáži Junior Tech University na ČVUT líbilo?

Moc. Bylo to pro mě hodně přínosné, poznala jsem spoustu nových lidí a zároveň jsem si v hlavě srovnala, co chci jednou v životě dělat. Získala jsem nový úhel pohledu na ČVUT.

Co jsi se zajímavého dozvěděla?

Zúčastnila jsem se několika přednášek i cvičení. Byla jsem na jedné z prvních hodin matematické analýzy pro 1.ročník, tam mě příjemně potěšilo, že se v podstatě opakuje učivo, které znám ze SŠ. Byla jsem se také podívat na přednášce o jaderné bezpečnosti (pro studijní obor Jaderná energetická zařízení), tam mě zaujalo především to, že se fakulta snaží shánět pro tyto přednášky především zkušené odborníky z praxe.

Půjdeš studovat na ČVUT?

Po maturitě bych ráda zamířila právě na ČVUT, pravděpodobně na Fakultu strojní nebo na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Jaderná energetika je můj velký koníček, musím se ale rozhodnout, jestli ji chci pojmout z vědeckého hlediska na FJFI či z technického na FS. Důležité jsou pro mě i jazyky a možnost vycestovat do zahraničí, což na ČVUT problém rozhodně není.